Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen

Welkom op de website van Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen.

Doelstelling

De Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen werkt samen met de afdeling Revalidatie van het Radboudumc te Nijmegen. Beiden richten zich op een verbetering van de zorg voor patiënten met een verworven handicap of chronisch zieken. Er wordt zowel gewerkt aan een breedte- als aan een diepteprofilering.

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijke en onderwijskundige activiteiten door personen die onderdeel uitmaken of (tijdelijk) verbonden zijn aan de afdeling Revalidatie van het Radboudumc en verder al hetgeen wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het opzetten, begeleiden, bevorderen van eigen wetenschappelijke kwaliteiten en onderzoeksprogramma’s – daaronder uitdrukkelijk ook begrepen het bekostigen van het daarvoor benodigde materiaal / literatuur, het geven van onderwijs, het organiseren respectievelijk volgen van opleidingen, cursussen, studiebijeenkomsten, seminars, lezingen, congressen, al dan niet in samenwerking met universitaire opleidingen, instellingen voor intramurale zorg of farmaceutische industrieën.

Heeft u vragen? Ga dan naar de contact pagina.

Publicatieplicht ANBI- gegevens

Naam van de instelling:
Stichting Revalidatiegeneeskunde en Wetenschap Nijmegen

RSIN:
Kamer van Koophandel, dossiernummer 09148997

Contactgegevens:
Stichting Revalidatiegeneeskunde
en Wetenschap

t.a.v. het bestuur
huispost 898
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Beleidsplan:
Klik hier

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: A.C.H. Geurts
Secretaris: B.J.M. de Swart
Penningmeester: E.M.M. Cardinaal
 
Beloningsbeleid:
De Stichting kent geen beloningsbeleid voor bestuursleden. De inzet van bestuurders, danwel overig personeel geschiedt zonder beloning.
 
Samenvatting van activiteiten
Samenvatting-activiteiten-2015-2016

Financiële verantwoording
Financieel_verslag-2016